Tổng chỉ tiêu Chương trình Đại học Chính quy Quốc tế Song bằng: 165 chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển:

1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Đối tượng
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020.

b. Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT
a. Đối tượng
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có).

b. Nguyên tắc xét tuyển
Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
- Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức:
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:
Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:
Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên
(Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;
- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của  thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;
- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường
a. Đối tượng
- Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký.
- Đối tượng 2: Thí sinh có kết quả ở các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực quốc tế; Các chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:

 STT     Chứng Chỉ/ Kỳ Thi     Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào     Ghi Chú
 1 IELTS 5.0 Kết quả điểm học lực học kỳ 1
và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1
lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên
 Thang 9.0
 2 TOEFL iBT 47  Thang 120
 3 SAT 1200  Thang 1600
 4 ACT 27  Thang 36

- Đối tượng 3 : Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố.
- Đối tượng 4 : Học sinh có kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

b. Nguyên tắc xét
- Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4;
- Đối với đối tượng 3 và 4, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng (3 học kỳ) của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 (có quy đổi nếu có môn nhân hệ số), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
- Đối với các thí sinh bằng điểm  xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình cộng  môn Toán của 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12);
- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển 02 nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
- Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2021, 2020 và 2019

Thời gian và hồ sơ xét tuyển

1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 
a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng.
- Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).

b. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường: 
a. Địa điểm nhận hồ sơ :
- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm - P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.
- Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy"

b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:
- Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 05/04/2021 đến ngày 15/5/2021 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện). Trường thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện dự kiến trước 15/6/2021.
- Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).
Ghi chú: Thời gian tính theo dấu bưu điện.

c. Hồ sơ xét tuyển gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)
- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)
- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có)

Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:
Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển va làm thủ tục xác nhận nhập học.

Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT:
Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).
(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường

d. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

- Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng,

- Cách nộp lệ phí:
+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.
Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 1111.000.000.4541
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -  Chi nhánh Thủ Đức
Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV
- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian nộp hồ sơ.
- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.

Ghi chú:

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lý, Hoá học;
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Mã trường: NHS

Mã ngành: 7340002

Tại sao chọn ngành Quản trị kinh doanh:

Đây là chương trình đào tạo bao quát và toàn diện, nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể bắt đầu khởi nghiệp hoặc làm việc tại các tập đoàn toàn cầu. Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về kinh tế kinh doanh, quản lý cùng với các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực cụ thể như: Nhân sự, Tài chính, Marketing, ...

Sinh viên sẽ có được nhận thức thấu đáo về môi trường kinh doanh và thương mại, hiểu biết các vấn đề về chiến lược quản trị, quy trình quản lý tài chính, cũng như nắm rõ hơn về các thị trường, khách hàng, hành vi tổ chức và chính sách kinh doanh.

Chương trình đào tạo cũng giúp sinh viên phát triển các kiến thức và kĩ năng cần thiết cho sự phát triển sự nghiệp như: tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, hiểu biết và sử dụng hiệu quả các biện pháp định lượng.

Chương trình đào tạo chia làm 03 giai đoạn chính:

 • Giai đoạn 1: sinh viên theo học chương trình tiếng Anh (Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương được miễn học chương trình này).
 • Giai đoạn 2: do trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM phối hợp với Đại học Bolton, Anh quốc đảm nhiệm.
 • Giai đoạn 3: do các GS, TS, chuyên gia đầu ngành của Đại học Bolton, Anh quốc trực tiếp giảng dạy.
 1. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Số tín chỉ Trọng số

(%)

1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 19 15,8%
1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 19 15,8%
2 KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH VÀ NGÀNH 48 40%
2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành 30 25%
2.2 Kiến thức cơ sở ngành 18 15%
3 KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH 53 44,2%
3.1 Kiến thức ngành 12 10%
3.2 Kiến thức chuyên ngành 41 34,2%
  TỔNG CỘNG 120* 100%

*Ghi chú: 120 tín chỉ chương trình đào tạo chưa bao gồm số tín chỉ các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 19
1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 19
  Học phần bắt buộc 19
1.1.1 Các môn lý luận chính trị 11
1.1.1.1 Triết học Mác – Lênin/ Philosophy of Marxism and Leninism 3
1.1.1.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin/ Political Economics of Marxism and Leninism 2
1.1.1.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học/ Scientific socialism 2
1.1.1.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ideologies of Ho Chi Minh 2
1.1.1.5 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam/ History of Vietnamese communist party 2
1.1.2 Các môn khoa học cơ bản 8
1.1.2.1 Toán cao cấp / Advanced  Mathematic 3
1.1.2.2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Probability and Statistics 3
1.1.2.3 Lý luận về nhà nước và pháp luật/ Arguments for State and Law 2
1.1.3 Giáo dục thể chất - quốc phòng

(Không tính số tín chỉ vào chương trình đào tạo)

13
1.1.3.1 Giáo dục thể chất/ Physical Education 5
1.1.3.2 Giáo dục quốc phòng – an ninh/ Defense - Security Education 8
2 KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH VÀ NGÀNH 48
2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành 30
  Học phần bắt buộc 27
2.1.1 Kinh tế học vi mô/Microeconomics 3
2.1.2 Kinh tế học vĩ mô/Macroeconomics 3
2.1.3 Quản trị học/Fundamental of  Management 3
2.1.4 Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting 3
2.1.5 Nhập môn Quản trị kinh doanh/ Introduction to Business and Administration 3
2.1.6 Luật kinh doanh/Business Law 3
2.1.7 Nguyên lý Marketing/Principles of  Marketing 3
2.1.8 Tin học ứng dụng/ Applied Informatics 3
2.1.9 Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Method 3
  Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01 trong 03 học phần sau đây để tích lũy) 3
2.1.10 Kinh tế học quốc tế/International Economics 3
2.1.11 Kinh tế công cộng/ Public Economics 3
2.1.12 Lịch sử các học thuyết kinh tế/ History of Economic Theories 3
2.2 Kiến thức cơ sở ngành 18
  Học phần bắt buộc 15
2.2.1 Lý thuyết tài chính – tiền tệ/ Financial and Monetary Theory 3
2.2.2 Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance 3
2.2.3 Hệ thống thông tin quản lý/Management Information System 3
2.2.4 Truyền thông trong kinh doanh/Business Communications 3
2.2.5 Anh văn chuyên ngành / English for Specific Purposes 3
  Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01 trong 02 học phần sau đây để tích lũy) 3
2.2.6 Kế toán quản trị/ Management Accounting 3
2.2.7 Thuế/ Taxation 3
3 KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH 53
3.1 Kiến thức ngành 12
3.1.1 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp/ Business Ethics and Organizational Culture 3
3.1.2 Quản trị vận hành/ Operation Management 3
3.1.3 Kinh tế lượng ứng dụng/ Applied Econometrics 3
3.1.4 Khởi nghiệp kinh doanh/ Entrepreneuship 3
3.2 Kiến thức chuyên ngành (chương trình đào tạo ĐH Bolton, Vương quốc Anh)  
3.2.1 Strategic Management 20

TC Anh quốc

 6,5

TC VN

3.2.2 Strategic Information Management 20

TC Anh quốc

 6,5

TC VN

3.2.3 Supply Chain Management 20

TC Anh quốc

 6,5

TC VN

3.2.4 Logistics and Operations Management 20

TC Anh quốc

 6,5

TC VN

3.2.5 Business Project
40

TC Anh quốc

12

TC VN

3.2.6 Dissertation 40

TC Anh quốc

12

TC VN

 

Bằng cấp:

 • Văn bằng 1: Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng) do Đại học Bolton, Anh quốc cấp. Văn bằng có giá trị quốc tế và được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận.
 • Văn bằng 2: Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng) do Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM cấp với điều kiện hoàn thành các chứng chỉ bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đại học Bolton được biết đến là một trong những đại học tốt nhất tại Anh quốc về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu theo các bảng xếp hạng danh tiếng: Xếp hạng 01 tại Vùng Manchester, xếp hạng 05/129 đại học về mức độ hài lòng của sinh viên theo The Complete University Guide 2020, xếp hạng 04/128 trường về chất lượng giảng dạy theo The Sunday Times 2020 và thuộc Top 40 về chất lượng giảng dạy của The Guardian 2020. Chi tiết về Đại học Bolton có thể tham khảo tại: https://www.bolton.ac.uk/.

​​Học phí:

 • Học phí toàn khóa (cho các học phần trong Chương trình đào tạo) là 179 triệu (chưa bao gồm lệ phí học tiếng Anh và kỹ năng mềm).
 • Học phí sẽ được đóng theo học kỳ, dựa trên số tín chỉ được học trong học kỳ đó.

Cơ hội học bổng:

 • Học bổng đầu vào:

(i) Sinh viên đạt các giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Quốc gia đồng thời có điểm trung bình của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển ≥ 8 nhận học bổng 10.000.000 VND.

(ii) Sinh viên đạt trình độ IELTS từ 6.5 trở lên (hoặc tương đương) đồng thời có điểm trung bình của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển ≥ 8 nhận học bổng lên tới 40.000.000 VND, bao gồm Học bổng 10.000.000 VND tiền mặt và Học bổng miễn giảm 100% khóa đào tạo tiếng Anh 3 cấp độ trị giá 30.000.000 VND.

(iii) Sinh viên đạt trình độ IELTS 6.0 (hoặc tương đương) nhận học bổng lên tới 31.000.000 VND, bao gồm Học bổng 1.000.000 VND tiền mặt và Học bổng miễn giảm 100% khóa đào tạo tiếng Anh 3 cấp độ trị giá 30.000.000 VND

(iv) Sinh viên đạt trình độ IELTS 5.5 (hoặc tương đương) nhận học bổng lên tới 30.500.000 VND, bao gồm Học bổng 500.000 VND tiền mặt và Học bổng miễn giảm 100% khóa đào tạo tiếng Anh 3 cấp độ trị giá 30.000.000 VND

(v) Sinh viên đạt trình độ IELTS 5.0 (hoặc tương đương) nhận học bổng lên tới 20.000.000 VND, bao gồm Học bổng miễn giảm 2 cấp độ của khóa đào tạo tiếng Anh 3 cấp độ trị giá 20.000.000 VND

Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày xét tuyển

 • Học bổng học tập:

- Cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập ở trong nước (Học bổng Thống đốc NHNN), học bổng Chính phủ các nước (Canada ASEAN, Eiffel France, Fulbright US, Chevening UK, …), và các trường đại học trên thế giới;

- Học bổng Thành tích học tập xuất sắc trị giá hơn 20 triệu do Viện ĐTQT phối hợp với các doanh nghiệp đối tác tài trợ cho các bạn sinh viên đạt kết quả xuất sắc nhất trong từng học kỳ.

Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội nhận học bổng giảm học phí hoặc học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu văn hóa của các trường đại học danh tiếng trên thế giới tại Mỹ, Anh, Úc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, ...

Hoạt động ngoại khóa:

Sinh viên sẽ được tham gia tất cả các hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trường Đai học Ngân hàng Tp.HCM tổ chức bao gồm: dã ngoại; hội thao truyền thống; sinh hoạt các câu lạc bộ để rèn luyện và phát triển kỹ năng riêng của bản thân.

Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được tham gia vào những hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức, và kinh nghiệm với sinh viên của nhiều trường đại học trên thế giới (xem chi tiết tại website: http://saigonisb.buh.edu.vn).

Địa điểm học:

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: 39 Hàm Nghi,  Quận 1, TP.HCM.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HÔM NAY

CƠ HỘI NHẬN NGAY HỌC BỔNG !

 • Chương trình tại Việt Nam hơn 15 năm, đã đào tạo hơn 3000 học viên.
 • Học tại Việt Nam, bằng cấp chuẩn quốc tế. Học phí chỉ bằng 1/3 khi đi du học.
 • 100% đội ngũ giảng viên nước ngoài.

 

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ