logo
Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • Tin tức
  • icoPD.png

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ QUỐC TẾ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NĂM 2019

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ QUỐC TẾ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NĂM 2019 new.png

10-05-2019
Nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của một tổ chức cũng như của một quốc gia. Trình độ của nhân lực là thước đo chủ yếu của sự phát triển của tổ chức, của quốc gia đó. ...

Xem thêm

top.png
Youtube
0967.189.199