logo
Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • Tin tức
  • icoPD.png

Thông báo tuyển sinh Chương trình Học bổng và Trao đổi Học thuật vì Sự phát triển Canada - ASEAN 2019 (SEED) new.png

25-09-2019
Trong khuôn khổ chương trình học bổng của Chính phủ Canada đối với sinh viên các nước ASEAN vì mục tiêu phát triển bền vững, Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngan hàng TP. Hồ Chí Minh Xin thông b ...

More

top.png
Youtube
0967.189.199