logo
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • Tin tức
  • Ảnh tư liệu
  • Tập huấn Thomson Reuters Eikon và sử dụng Datastream trong Nghiên cứu 08/08/2019
  • icoPD.png

Tập huấn Thomson Reuters Eikon và sử dụng Datastream trong Nghiên cứu 08/08/2019

Description: https://lh4.googleusercontent.com/kMQgLnU_SSm43ZrO5DpAzns7mBqJEvCh3D1KsGyNvwMxHIJA_SBJYgASmtTiSYh1fGi3n5NeeYSYhultos-pHO_M47CHExV3BZIHKH_8N9CAS9CweWwKsFwgLrst8IzK98g9YN6V

Buổi tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu Thomson Reuters Eikon được tài trợ bởi dự án Erasmus+ JEUL của Liên minh Châu Âu (EU)

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.buh.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

top.png
Youtube
0967.189.199
dang-ky-ho-so-du-tuyen.png