logo
Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • Tin tức
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học
  • Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các NHTM nhà nước tại TPHCM
  • icoPD.png

Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các NHTM nhà nước tại TPHCM

 

Ngành ngân hàng có một vị thế đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ với các ngành khác. Lý luận và thực tiễn đã minh chứng rằng, thành công của các hoạt động kinh tế phải dựa trên một hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu năng. Một trong những mục tiêu chính của các chính sách kinh tế ở tầm quốc gia là tìm kiếm một cấu trúc của ngân hàng sao cho nó có khả năng cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng có hiệu năng và có khả năng tiếp cận được công chúng với chi phí tốt nhất.

 

 

 
 

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn những tranh luận về hiệu năng của hệ thống ngân hàng, thường gắn với mức độ cạnh tranh cao và tính bền vững trong cấu trúc hoạt động của nó. Tính bền vững hàm ý rằng, các cơ quan giám sát luôn luôn mong muốn giảm thiểu nguy cơ phá sản của ngân hàng và mục tiêu này có vẻ thích hợp với các cấu trúc ngân hàng độc quyền, như trường hợp của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu cấu trúc, hành vi của các ngân hàng, hiệu năng hoạt động của chúng và mối quan hệ qua lại giữa các biến này trong lĩnh vực ngân hàng. Bài viết này đưa ra cách tiếp cận của mô hình S-C-P, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu năng của nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN), từ đó có những gợi ý về chính sách phù hợp.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.buh.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

top.png
Youtube
0967.189.199