logo
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • Tin tức
  • Hợp tác quốc tế
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM THẢO LUẬN CÙNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES(ICAEW)
  • icoPD.png

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM THẢO LUẬN CÙNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES(ICAEW)

Ngày 27/01/2021, Viện Đào tạo Quốc tế (Viện SaigonISB) - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (BUH) đã có cuộc gặp mặt với đại diện Tổ chức Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược.

V phía ICAEW, bà Đặng Th Mai Trang, Trưởng đại din ICAEW Vit Nam cho biết, chính thc hot động ti Vit Nam t năm 2015, mt trong nhng mc tiêu ct lõi ca ICAEW là đóng góp vào s phát trin ca ngành tài chính - kế toán trong nước, thông qua vic thúc đẩy đào to ngun nhân lc cht lượng quc tế và nâng cao năng lc cho đội ngũ nhân lc cp cao tài chính - kế toán.

Vi mc tiêu to điu kin cho sinh viên được tiếp xúc vi môi trường hc tp và cht lượng đào to chun quc tế, ICAEW sẽ hỗ trợ BUH trong các lĩnh vực:

  1. Triển khai việc hỗ trợ giáo trình tiên tiến và hệ thống 12 học phần: Digital Accounting, Assuarance, Management Information…
  2. Tiến đến,phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi kiến thức về tài chính và quản trị, cũng như phối hợp triển khai các dự án nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên của trường.
  3. Tổ chức hội thảo định kỳ chia sẻ kiến thức thực tế cho sinh viên và tổ chức các chuyến tham quan học tập thực tiễn tại các doanh nghiệp trong mạng lưới doanh nghiệp đối tác của ICAEW.

Tại Vit Nam, sau hơn 5 năm hot động, ICAEW đã và đang xây dng các mi quan h hp tác vi các đối tác t các cơ quan nhà nước, các t chc ngh nghip trong nước, các doanh nghip, các cơ s đào to cũng như vi các chuyên gia tài chính – kế toán cùng các thế h tr để trin khai s mnh này.

Hiện tng s trường ICAEW hp tác lên 15 trường đại hc trên c nước. Trong đó, có 10 trường đại hc kinh tế - tài chính ti Vit Nam đã đưa chng ch ICAEW CFAB tích hp vào chương trình đào to vi các cp độ khác nhau tùy vào chiến lược ca nhà trường, năng lc ging viên và kh năng ca sinh viên.

Viện Đào tạo Quốc tế - SaigonISB

 

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.buh.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

top.png
Youtube
0967.189.199
dang-ky-ho-so-du-tuyen.png