logo
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • icoPD.png
  • THÔNG BÁO LỚP TIỀN TIẾN SĨ 16-05-2017

    THÔNG BÁO LỚP TIỀN TIẾN SĨ

    Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với trường Đại học Bolton , Anh Quốc tổ chức khóa đào tạo tiền tiến sĩ nhằm cung cấp kiến thức nền thiết yếu cho học viên dự kiến tham gia chính thức khóa học tiến sĩ. ...

    Xem thêm

top.png
Youtube
0967.189.199
dang-ky-ho-so-du-tuyen.png