logo
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
  • Tin tức
  • Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Bolton
  • icoPD.png
  • CỬ NHÂN QUỐC TẾ - CHUYÊN NGÀNH QTKD 27-02-2020

    CỬ NHÂN QUỐC TẾ - CHUYÊN NGÀNH QTKD

    Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh là chương trình đào tạo bao quát và toàn diện, nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể bắt đầu sự nghiệp trong môi trường kinh ...

    Xem thêm

top.png
Youtube
0967.189.199
dang-ky-ho-so-du-tuyen.png